Klachtenregeling

klachten

Klachtenregeling

Bij Amenta staat jouw belang voorop. Natuurlijk kan het gebeuren dat er iets gebeurt waar je niet tevreden over bent. Amenta ziet jouw klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Met wie heb ik te maken?

Wij zijn Rappórt Alexander van Slooten. Wij zijn ingeschreven bij de KVK onder nummer 72237783. Onze geregistreerde handelsnamen zijn; Amenta | Amenta Budgetbeheer | Amenta Bewind

Wat verstaan wij onder cliënt?

Iemand die een overeenkomst voor inkomensbeheer of budgetcoaching heeft gesloten of iemand die onder bewind staat bij Rappórt Alexander van Slooten.

Wat bedoelen wij met klacht?

Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Amenta.

Hoe dien ik een klacht in?

Om jouw klacht in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat je precies aangeeft wat er is gebeurd. Geef daarbij ook aan wat volgens jou een passende oplossing zou zijn. Heb je een dossiernummer of andere relevante informatie? Stuur deze dan mee.

Wat kan je van Amenta verwachten?

Wij sturen na binnen 3 dagen na ontvangst van jouw klacht een ontvangstbevestiging. Vervolgens zullen wij binnen 10 dagen inhoudelijk op jouw klacht reageren. Wanneer het ons niet lukt om binnen de gestelde termijn van 10 dagen te reageren, krijgt u hierover schriftelijk bericht. 

Indien binnen twee maanden na ontvangst van je klacht geen oplossing is gevonden, zullen wij deze voorleggen aan een onafhankelijk bemiddelaar / organisatie / deskundige / advocaat.

Slagen wij er naar uw mening niet in om jouw klacht op te lossen? Dan kan je jezelf wenden tot de burgerlijke rechter.

Vragen? WhatsApp ons