Bewindvoering

Amenta bewindvoering

Onze werkwijze is helder en transparant. Je kunt als cliënt altijd volledige inzage krijgen in jouw dossier. Wij zijn ervan overtuigd dat wij jou alleen zo op de beste manier kunnen ondersteunen. Wij maken dan ook graag kenbaar wat je kunt verwachten en wat wij doen.

Eén van de belangrijkste taken van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Taken bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder

  • het aanvragen van het bewind
  • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  • declaratie ziektekosten
  • regelen Toeslagen Belastingdienst
  • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
  • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  • telefonisch contact met cliënten (binnen redelijke grenzen)
  • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Beschermingsbewind aanvragen

Ben jij of ken jij iemand die ondersteuning nodig heeft in het behartigen van de financiële belangen middels beschermingsbewind?  Je komt via deze pagina eenvoudig in contact met Amenta. Door het contactformulier in te vullen, neemt onze bewindvoerder zo snel mogelijk contact met je op om kort de situatie te bespreken en eventueel een intakegesprek te plannen.

Icoon-stap-6-intakegesprek

Intake gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt verteld wat beschermingsbewind inhoud en welke procedure gevolgd moet worden. Tijdens de intake worden er zoveel mogelijk gegevens verzameld over jouw persoonlijke situatie en financiën. Wij verwachten dat je volledige openheid van zaken geeft aangaande jouw financiële situatie. Daarnaast worden de documenten voor de aanvraag bewindvoering van de rechtbank ingevuld. Het gaat hierbij om de aanvraag zelf maar ook eventuele akkoordverklaringen van familieleden en er wordt een plan van aanpak
ingevuld.

Bewindvoering via Amenta

Onze bewindvoerder is aangesloten bij het samenwerkingsverband van zelfstandige bewindvoerders onder de naam RappórtBI. Bewindvoerders van Rappórt delen kennis en kunde met elkaar. Op die manier halen wij het maximale uit de bewindvoerders en daar profiteer jij van.

Vragen? WhatsApp ons