HomeBewindvoering

Bewindvoering

Onze diensten ontzorgen jou

Eén van de belangrijkste taken van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt.

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt  De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is.

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Wat doet een bewindvoerder

De bewindvoerder regelt alles op financieel gebied. Denk hierbij aan het opstellen van een budgetplan, het aanvragen van toeslagen, het beheren van je inkomsten en uitgaven en het treffen van betalingsrelingen

Wat doet de bewindvoerder niet

Bewindvoering is iets anders dan beschikikingsonbevoegd. Wanneer je financiele situatie het toelaat bepaal je zelf waar jij je boodschappen doet, welke kapper je gaat en wanneer je op vakantie gaat.

Hoe veilig is mijn geld?

Wanneer jij je financiën laat beheren door Amenta, dan is vertrouwen erg belangrijk. Je hebt daarom altijd inzage in jouw dossier. Daarnaast wordt jou dossier elk jaar gecontroleerd door de rechtbank

Kosten van bewindvoering 2023

Onderstaande tarieven voor beschermingsbewind zijn door de Minister voor Rechtsbescherming op 13 oktober 2022 uitgevaardigd en gelden voor alle professionele bewindvoerders. Alle bedragen op deze pagina zijn inclusief BTW.

Bewindvoering zonder schulden

Intakegesprek
Voor een alleenstaande
Voor samenwonenden

 

Gratis
€ 125,53 per maand
€ 150,54 per maand

Bewindvoering met schulden

Intakegesprek
Voor een alleenstaande
Voor samenwonenden

 

Gratis
€ 162,44 per maand
€ 172,72 per maand

Instapkosten

Voor een alleenstaande
Voor samenwonenden

 

€ 709,06 éénmalig
€ 850,63 éénmalig

Kosten bij einde bewind

Voor een alleenstaande
Voor samenwonenden

 

€ 266,20 éénmalig
€ 319,44 éénmalig

Bijzondere bijstand

Wanneer je onder bewind bent gesteld dan dien je de kosten voor bewindvoering zelf te betalen. Maar, wanneer je een laag inkomen hebt, dan zullen wij na aanvang van het bewind bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Dit betekend dat de gemeente deze kosten zal vergoeden.

Uiteindelijk is het aan de gemeenten om te beslissen over het wel of niet toekennen van de bijzondere bijstand.

Uiteraard kunnen wij vooraf een inschatting maken of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Onze bewindvoerder is aangesloten bij het samenwerkingsverband van zelfstandige bewindvoerders onder de naam RappórtBI. Bewindvoerders van Rappórt delen kennis en kunde met elkaar. Op die manier halen wij het maximale uit de bewindvoerders en daar profiteer jij van.

Over ons